Bestuursleden
Bestuursleden

Het bestuur

Voorzitter
De Clercq Stefan

Ondervoorzitter
Goethuys Jos

Secretaris
Dedoncker Gerrit

Penningmeester
De Proft Gerd

PR-verantwoordelijke
De Bock Marc

Bestuursleden

Carette Stefaan
Colemont Jo
De Baere Geert
De Clerq Geert
De Proft Leopold
Genesse Anny
Lavrysen Jan