UVB
Home FR arrow Adhérer
Effectief lid worden


Onze gegevens

UVB vzw
Secretariaat
Blijkheerstraat 48
1755 Gooik
Vlaams-Brabant

E-mail adres: info@uvb.be

Iedereen die de economische functie van de Vlaamse bossen een warm hart toedraagt kan lid worden.

Effectieve Leden:

Alle effectieve leden hebben een stem en worden regelmatig uitgenodigd voor vergaderingen en overleg. Ze worden voortdurend gebriefd over het dagelijks bestuur en betrokken bij de organisatie.

Naar de toekomst toe zullen effectieve leden ook kunnen genieten van allerlei voordelen, zoals het bekomen van kortingen bij aankoop van producten zoals veiligheidskledij, biologische olieën, spuitbussen, nummerplaatjes, kettingen, enz.

vzw UVB is van plan om met bedrijven die deze producten verkopen, te onderhandelen. Met een grote groep afnemers moet het mogelijk zijn om belangrijke kortingen te bekomen. Het lidgeld voor effectieve leden bedraagt 150 euro tot 31/12/2010. Wilt u effectief lid worden van UVB vzw gelieve dan het bijgevoegde formulier (hier onderaan) als kandidaat-effectief lid in te vullen en wij contacteren u spoedig.

*Wilt u steunend lid worden van UVB vzw gelieve dan het bijgevoegde formulier als kandidaat-steunend lid in te vullen en wij contacteren u spoedig. Lees verder ...

Naam *
Voornaam *
Bedrijf
Straat *
Postcode/Woonplaats *
Provincie *
Land *
Telefoon
Mobiel
Fax
E-mail adres *
Effectief lid worden