UVB
Home FR
Grondstofschaarste belemmert groei populierenverwerkers Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Aucune traduction disponible

Fedustria, UVB en NFZ pleiten voor een economisch rendabele houtteelt. De Vlaamse populierenverwerkers worden in hun groei geremd door een tekort aan populierenstammen. Dat is de conclusie van Fedustria, UVB en NFZ, die respectievelijk de houtverwerkende industrie, de bosexploitanten en de zagerijen vertegenwoordigen.

Verzaagd of geschild populierenhout wordt voornamelijk gebruikt voor fruitkistjes, voor pallets en voor het fabriceren van multiplex. Nevenproducten van deze activiteiten zijn o.a. bestemd voor de vervaardiging van spaanplaten en papier.

Vaststellingen

Publicatieblad

De huidige schaarste heeft meerdere oorzaken, o.a. is er de grondstoffenhonger van een aantal opkomende economieën, waaronder India en China, die momenteel massaal stammen opkopen in ons land. Daarnaast blijft er hout gaan naar de gesubsidieerde houtverbranding voor het opwekken van energie.

Lees hier het volledige persbericht in PDF

 

 

 

 

 

Lees hier het aanverwante artikel dat verscheen in het vakblad Hout, Handel & Nijverheid.

Publicatieblad

Neveneffecten

Fedustria, UVB en NFZ becijferden dat in 2010 het totale tekort zo’n 120.000 m³ bedroeg. Dit stemt overeen met 30% van de behoefte. Populierenverwerkers die zich sinds jaar en dag bevoorraden in Vlaanderen zien zich hierdoor gedwongen om halffabricaten te importeren uit het buitenland. Op die manier verschuift productiecapaciteit, kennis en werkgelegenheid naar het buitenland.

Boodschap aan de Vlaamse overheid

De sectororganisaties vinden bovendien dat de Vlaamse overheid het structurele karakter van het probleem versterkt door nieuwe aanplantingen van populier en andere economisch rendabele teelten tegen te werken, bijvoorbeeld door in kapvergunningen op te leggen dat bij herbebossing andere soorten geplant moeten worden. Nochtans zijn populierenbossen uiterst multifunctioneel: zij verzoenen immers economische rendabiliteit met ecologische diversiteit. Bovendien zijn zij de kampioenen van de CO2-opslag, bieden zij tal van mogelijkheden voor bosrecreatie en kunnen zij een belangrijke rol spelen bij waterbuffering. Dat dit laatste aspect door de beleidsverantwoordelijken uit het oog wordt verloren, vindt de sector in het licht van de recente waterellende volstrekt onbegrijpelijk.

Expertise niet benut

De populierenverwerkers wijzen er tevens op dat Vlaanderen met het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) over een onderzoeksinstelling beschikt die tot de absolute wereldtop behoort op het gebied van populierenveredeling. Zij betreurt dat die kennis niet maximaal gevaloriseerd wordt ten voordele van het Vlaamse bedrijfsleven.

Fedustria, UVB en NFZ vragen daarom dat de Vlaamse overheid dringend werk maakt van een beleid dat een economisch rendabele houtteelt opnieuw mogelijk maakt in Vlaanderen.

 

Publicatieblad

 
< Précédent   Suivant >